Vymedzenie územia Miestnej akčnej skupiny Tatry – Pieniny LAG

Územie o.z. Tatry – Pieniny LAG sa nachádza v severozápadnej časti Prešovského kraja, na území do okresov Poprad, Kežmarok a Stará Ľubovňa. Jeho severnú hranicu tvorí štátna hranica s Poľskou republikou. Rozprestiera sa v nádhernom prírodnom prostredí a zasahuje do dvoch najvýznamnejších národných parkov Slovenska, ktorými sú TANAP a PIENAP.

Územie tvorí 30 samospráv na 33 katastrálnych územiach s rozlohou 511,09 km2, na ktorom k 31.12.2014 žilo 34 535 obyvateľov s hustotou osídlenia 67,57 obyvateľa na km2. V území sa nachádzajú dve mesta Spišská Belá a Spišská Stará Ves. Tri samosprávne jednotky spravujú územie na dvoch katastrálnych územiach.

Bušovce

Bušovce

Červený Kláštor

Červený Kláštor

Haligovce

Havka

Jezersko

Jezersko

Jurské

Jurské

Krížová Ves

Krížová Ves

Lechnica

Lendak

Lesnica

Majere

Malá Franková

Matiašovce

Osturňa

Podhorany

Rakúsy

Reľov

Slovenská Ves

Spišská Belá

Spišská Stará Ves

Spišské Hanušovce

Stráňany

Tatranská Javorina

Veľká Franková

Veľká Lesná

Veľký Lipník

Vojňany

Výborná

Zálesie

Ždiar