Project Description

Partnerský projekt občianskeho združenia pre rozvoj regiónu Spiš s našim združenim Tatry – Pieniny LAG. Cieľom projektu bolo zmapovať a zdokumentovať kultúrne a ľudové tradície pod Tatrami, Výstupom projektu je bedeker – sprievodca po území, interaktívna mapa územia oboch združení, vytvorený spevník s textami piesni v nárečí a filmový dokument o tradíciach v území v priebehu roka.